Cnc машин боловсруулах үйлчилгээ

1

Шуудангаар боловсруулах үйлчилгээ

2

Тээрэмдэх ба эргүүлэх үйлчилгээ

3

Товшилт ба уйтгартай үйлчилгээ

4

Гантри машин боловсруулах үйлчилгээ

5

CNC Машинист үйлчилгээ

6

CNC өрөмдлөгийн үйлчилгээ