Чанар

Тест хийх төхөөрөмжийн жагсаалт

Чадвар орно

Оптик спектрометр
FARO гарын координатын хэмжих машин (CMM)
Rockweel шалгагч
Төрөл бүрийн гар багаж, бэхэлгээ, хэмжих хэрэгсэл болон бусад хэмжих хэрэгсэл
Оптик хэмжих машин
Хэт авианы согог илрүүлэгч
Inspec нүдний хараа илрүүлэх систем
Суналтын шалгагч
Соронзон нунтаг согог илрүүлэгч
Профайл проектор

ISO 9001: 2015
PPAP
Хэсэг баталгаатай ирүүлсэн
Статистик процессын хяналт (ТӨХ)
Урвуу инженерчлэл
Эхний өгүүллийн хяналт (FAI)
8D Залруулах үйл ажиллагааны асуудлыг шийдвэрлэх
5 ЯАГААД ЗӨВШӨӨРӨХ АЖИЛЛАГААНЫ ШИЙДВЭР
Аудитын менежмент
Шалгалт тохируулга

Үйлчлүүлэгчдийн санал асуулга
Нийлүүлэгчдийн судалгаа
Баримт бичгийн хяналт
Инженерийн өөрчлөлтийн шинэчлэлт (ECR / ECN)
Ажилчдын сургалт
Удирдлагын тойм
Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ
5S газар дээрх менежмент

  • Quality
  • Quality
  • Quality
  • Quality