Эмчилгээгээ дуусга

zinc electroplating

Цайрын цахилгаан өнгөлгөө

Zinc nickel alloy plating

Цайрын никель хайлшаар бүрэх

zinc plating

Цайрын бүрэх

powder coating

Нунтаг бүрхүүл

wet painting

Нойтон зураг